restituiri

CUVÂNT JUSTIFICATIVArheii-emilbottieni

I-Lucrarea de faţă s-a născut:

1-din revolta faţă de superficialitatea unor critici români, de felul lui George Călinescu – cel care ajunge să afirme „impostura” poeziei lui EMIL BOTTA: „În cele din urmă, parodia susţinută (…) sfârşeşte prin a obosi şi a se revela ca o IMPOSTURĂ” – cf. Istoria literaturii române – de la origini până în prezet, Ed. Minerva, 1982, p. 904 (la capitolul Reviste de avangardă. Balcanismul);

Emil-Botta-–-închinător-înfrânt-Eminescului...-22-pentru a răspunde, într-un fel pozitiv-creativ, observaţiei, extrem de pertinente, a lui Tudor Arghezi, din titlul unui articol, scris în 1947: „Emil Botta – Un poet despre care se tace”;

3-pentru a confirma (dar nu expeditiv-informativ şi impresionist, ci prin demonstraţie/analiză hermeneutică!) afirmaţia lui Mircea Zaciu: „“Destinul lui Emil Botta se împlineşte întru poezie: REINTEGRÂND PRIN EXPRESIE, PRIN VERBUL POETIC, <<PARTEA<< ÎN <<PLINĂTATE>>, NU ÎNSĂ LA NIVELUL INIŢIAL, PENTRU TOTDEAUNA PIERDUT, CI LA UN ALT ORIZONT, SUPERIOR” (s.n.) – cf.Mircea Zaciu, Scriitori români, Editura Ştiiţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978, pp. 94-95.

II-Pentru prima oară în critica românească, lucrarea de faţă afirmă, relevă şi analizează ARHEII[1] EMILBOTTIENI.

III-Pentru prima oară în critica românească, lucrarea de faţă demonstrează, prin analiză hermeneutică, faptul că EMIL BOTTA :

a-nu este epigon eminescian, ci este cel mai harnic continuator eminescian (devot/discipol, e drept – dar unul demiurgic, la rându-i!), în veacul XX;

b- nu este “obsedat de moarte”, şi că moartea nu este, la EMIL BOTTA, de influenţă kirkagaard-iană: la Kirkegaard, “Boala de moarte este DISPERAREA” – pe când EMIL BOTTA investeşte moartea cu misiune hristică TRANSFIGURATOARE, pentru TRANSGRESAREA ontologică şi a Duhului umano-divin şi poetic într-o lume spirituală, deplin superioară celei terestre.

Mai curând, EMIL BOTTA ar trebui considerat (prin propria-i mărturisire!) adept al filosofului şi teosofului suedez Emanuel Swedenborg (ARCANA CAELESTIA – 1749): “Noi, selenografi, selenologi/ÎN SWEDENBORG INIŢIAŢII,/ocultaS, şerpii, asceţii, piraţii,/am urcat cele trei trepte/ale Perfecţiunii” – cf. Potestas clavium, p. 282;

3- chiar dacă nu poate fi un spirit martiric şi autosacrificial, precum Eminescu – EMIL BOTTA nu este un “învins” (al lumii şi epocii sale), ci un spirit vaticinar şi un Mag Kogaionic (săvârşind Poeme-ca-Mistere-Transfiguratoare!) – “ascuns” după măşti şi după Hieroglifa-Cuvânt.

4- “MĂŞTILE” lui EMIL BOTTA sunt, de fapt, ARHEII SĂI ELOCVENŢI! – pe care-i pune să grăiască, de cele mai multe ori, în locul lui, pentru că ei, ARHEII, sunt încărcaţi de ADEVĂRURI MITICE-COSMICE – ADEVĂRURI demonstrate şi experimentate, şi de către Dumnezeu, şi de către Neamul său Metafizic – NEAMUL DACO-VALAHILOR!

5-ARHEII lui EMIL BOTTA sunt (poate părea paradoxal, pentru criticii noştri “thanatologi”…!) DINAMICO-TRANSFIGURATORI, operând TRANSGRESAREA LUMII (“cu toate cele ale sale”), în stadiul spiritual, menţionat de IOAN AL APOCALIPSEI: “NOUL IERUSALIM” – CELESTA CETATE PARADISIACĂ (…în ciuda faptului că EMIL BOTTA ştie, la modul eminescian: ciclul demiurgic se va relua, la infinit/într-una spiralat, precum arătă şi Geniul BRÂNCUŞIAN).

6-Toată Poezia lui EMIL BOTTA ascunde (sub aparenţele ei de “nebunie” carnavalescă, de autoironie, de sarcasm şi cinism, de apofatism) “disperarea”, “exasperarea”! – dar, paradoxal, cu cât este mai “exasperato-disperat”, cu atât Revelaţia Lumii Divine îi devine mai clară şi mai adevărată – şi prinde “Aripi de Vultur”.

VULTUR Transfigurator şi Transgresator.

7-EMIL BOTTA este Poetul-ORFEU – transfigurând, ritualistic, mitologia valahă, în şansă de a ajunge PE MUNTELE OLIMP/MERU ŞI ÎN GRĂDINA ARHEILOR/”HESPERIDELOR” HIPERBOREICE!

8-Scopurile poeziei emilbottiene sunt

a-exorcizarea de demonii disperării şi ai terorilor existenţiale – dar şi

b-“decântarea”-incantarea orfică a Lumii, răspunzând, astfel, eminescienei întrebări („Unde vei găsi cuvântul / Ce exprimă adevărul? – cf. Criticilor mei), prin reînvierea duhurilor mitologiei valahe.

9-La EMIL BOTTA – CUVÂNTUL-DESCÂTEC, CUVÂNTUL DEMIURGIC – devine RECLĂDITOR DE FIINŢĂ DACO-VALAHĂ – CUVÂNT/PARASHABDĂ, cu valenţe soteriologico-apotropaice şi de re-aflare a Drumului spre ORIGINARUL ABSOLUT.

EMIL BOTTA s-a apropiat, până la o cvasi-convieţuire cu ei – de ARHEII din GRĂDINA ARHEILOR/”GRĂDINA HESPERIDELOR”.

10-EMIL BOTTA nu este un învins al istoriei: este un INIŢIAT, un VIZIONAR, deci un MARE HIEROFANT AL ARHEILOR – Mare Preot al Lui ZALMOXIS-HRISTOS-“ÎNTUNECATUL APRIL”!

Este un Războinic Glorios, tocmai prin tăcerea sa, extrem de savant organizată, prin cuvinte, întru CUVÂNT-LOGOS DIVIN.

11-…Singura constantă, de netăgăduit, a lui EMIL BOTTA, este aceeaşi cu a Maestrului său, faţă de care este „înfrânt” (cu sensul de SMERIT ÎNCHINĂTOR!) – EMINESCU: EMIL BOTTA, ca şi EMINESCU, este UN SCRIITOR PROFUND RELIGIOS; este chiar obsedat, ca şi EMINESCU, de VALENŢELE RELIGIOASE/SOTERIOLOGICE ALE VERBULUI.

Sub Hieroglifa Mitologiei Religioase Zalmoxiano-Hristice – EMIL BOTTA aşterne lăcaşul-altar al ADEVĂRULUI DIVIN şi al ORIGINARULUI ABSOLUT.

____________________

[1]- ARHÉU s.n. (Fil.) Termen care exprimă esenţa tuturor fenomenelor, prototipul tuturor lucrurilor şi fiinţelor; forţă vitală; principiu. [< it., gr. arche].

…Şi mai întru Adevăr: ARHEII sunt imagini originar-străvechi, care s-au format şi fixat în inconştientul colectiv al omenirii, ca nişte simboluri încărcate de semnificaţii şi simbolistică majoră, cosmică. La Marii Artişti, ARHEII ARTISTICI se creează ca variaţiuni ale acestor originari ARHEI COSMICI – pentru că Duhul Artiştilor-GENII rezonează cu Duhul Neamului lor, deci şi cu Duhul Omenirii întregi, al Cosmosului întreg…!

Cornul jelei şi-al pierzării!”.. ” “(…)De departe sună cornul,/ Cornul serii, cornul mării, /Cornul surd al întristării, /Cornul mării, cornul serii,/ Cornul 200px-Dan-Bottajelei şi-al pierzării!”(Cornul mării, cornul serii)

DAN BOTTA este fratele cel mare. Se naşte, însă, într-o zodie a discreţiei ucigaşe de renume – dovadă că, azi, puţini români ştiu că EMIL BOTTA a avut un frate. Un frate născut pe 26 septembrie 1907, în Adjud, mort pe 13 ianuarie 1958, la Bucureşti…Doar 51 de ani de epifanie… – “îşi începe studiile liceale la Liceul Unirea din Focşani, continuându-le la Colegiul Sf. Sava din Bucureşti. Urmează, apoi, studii universitare clasice (limba latină şi limba greacă) la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, fiind dublu licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport. Publică în diverse reviste: Rampa, Gândirea, Vremea, La Nation Roumaine etc. Participă la conferinţele grupului Criterion şi este cooptat în comitetul de redacţie al revistei, apoi va face parte, sub conducerea sociologului Dimitrie Gusti, din comitetul de direcţie al Enciclopediei României, proiectul debutând în 1938”…Apoi, dispare din ochii oamenilor preagrăbiţi, pe când cădeau zăpezile cataclismice, cosmice, ale anului 1958…” în urma unui atac de cord”, cum îl expediază frivol şi abandonează misterului cosmic, ziarele vremii, pe acest Pontif al Frumuseţii, al Incantaţiei şi al Fervorii:“
Unul era Alb, altul era Negru. Unul era „înalt, blond, frumos, şi zâmbetul lui era peste putinţă de descris (de statuie? de femeie? de copil trezit dintr-un vis cu animale cuvântătoare?)” – Dan Botta – cf. Mircea Eliade, Fragment pentru Dan Botta, text apărut în “Prodromos”, nr.7, iulie 1967, p. 19-21) – celălalt era Duhul “Întunecatului April”… – EMIL BOTTA.Emil-Botta-–-închinător-înfrânt-Eminescului-3
(fragmente, culese de prin Scrieri Libere, aparținînd lui A.Botez)
Emil Botta, Fantasmagoria (“întunecatul april “, 1937)
Melci, reintrați în cocioabe,
cenușă, revino în focuri și-n vetre,
copaci, întorceți-vă în muguri, în boabe,
și voi, oameni, în pietre.”

2 gânduri despre “restituiri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s